Cách giáo dục, dạy bảo của cha mẹ có sức ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển suy nghĩ và tính cách của con trẻ. Có những cách dạy bảo thuần túy chỉ dừng lại ở mức "lý thuyết" mà không hề có tính "áp dụng thực tế". Vậy làm cách nào để cách dạy bảo con trẻ trở nên hiệu quả? Sau đây là một số phương pháp dạy bảo con của các bậc cha mẹ thông thái - được so sánh với cách dạy thông thường. 1- Giữ...